Spoločnosť

Sme GEZE – váš partner pre dverovú, okennú a bezpečnostnú techniku

Najdôležitejšia je pre nás dôvera zákazníkov v naše produkty, systémové riešenia a služby pre dvere a okná. Sme hlavnou hnacou silou v oblasti digitálneho prepojenia technológie budov – s jediným cieľom: vývoj komfortných budov. Naše inteligentné výrobky ohromujú zákazníkov na celom svete svojím spracovaním, komfortom a dizajnom.

O nás

Celosvetovo úspešný rodinný podnik

Od roku 1863 pôsobíme ako úspešný a finančne dobre stavaný rodinný podnik, ktorý sa v priebehu rokov osvedčil po celom svete. Spájame všetkých účastníkov vo všetkých fázach životného cyklu stavby a vďaka našim odborným znalostiam z odvetvia dosahujeme vynikajúce výsledky. Čím sa odlišujeme od ostatných: do projektov našich zákazníkov sa zapájame už v počiatočnom štádiu a zostávame angažovaní dlhšie. Ponúkame inovatívnu dverovú, okennú a bezpečnostnú techniku pre inteligentné budovy. Zatiaľčo vždy zostávame konzistentní, sme aj zvedaví, dynamickí a otvorení najnovším trendom, vývoju a trhom.

Pozrite si našu obrazovú brožúru

159

rokov na trhu

>456

miliónov EUR obratu v roku 2020/21

1 226

patentov na celom svete vo fiškálnom roku 2018/19

Naše pobočky

Zamestnávame viac ako 3 000 ľudí na celom svete. Výrobné závody máme v sídle spoločnosti v meste Leonberg, ako aj v Tianjine (Čína), Zrenjanine (Srbsko) a Turecku. Našich 37 dcérskych spoločností je rozmiestnených po celom svete: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Škandinávia, Benelux, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Čína, Kórea, Spojené arabské emiráty, Južná Afrika, Maďarsko, India, Rumunsko, Ukrajina, Singapur, Rusko, Brazília, Turecko. Vďaka našim miestnym pobočkám sme našim zákazníkom vždy nablízku a môžeme im ponúknuť vynikajúce služby priamo na mieste.

Prejdite na pobočky GEZE po celom svete

Naša história

Bohatá história od roku 1863

Bohatá história od roku 1863 © GEZE GmbH

Od dvoch remeselných podnikov ku globálnej technologickej spoločnosti

Náš príbeh bol vzrušujúci už od začiatku. Sústružnícky majster Georg Friedrich Vöster, mechanik Max Wessinger a obchodník Friedrich Carl Bauer si najprv založili vlastné firmy na rôznych miestach, až kým nespojili svoje sily a nepoložili základy spoločnosti GEZE. Prelomové rozhodnutie a začiatok dlhého príbehu úspechu: pretože dnes, po viac ako 150 rokoch, sme celosvetovo aktívny rodinný podnik, ktorého inovatívne riešenia zvyšujú komfort budov.

Viac o našej bohatej histórii

V našej viac ako 150-ročnej histórii sme sa neustále rozvíjali a stali sme sa poskytovateľom riešení. Naším cieľom je, aby boli budovy inteligentnejšie a pohodlnejšie. Dosahujeme to prostredníctvom prepojovania našich znalostí, kompetencií a dlhoročných skúseností v najrôznejších oblastiach stavebníctva. Vždy s prísľubom: od profesionálov pre profesionálov.

Brigitte Vöster-Alber, Chief Executive Officer GEZE
Za čím si stojíme

Zásady spoločnosti GEZE

Sme hrdí na históriu a úspechy našej spoločnosti a jej zamestnancov. Náš úspech a rast sú založené na zásadách, ktorým veríme, ale ktoré neustále overujeme a ďalej rozvíjame.

Podporujeme a prepájame všetkých, ktorí sa podieľajú na životnom cykle budovy – s jediným cieľom: vytvoriť pohodlné obytné a pracovné priestory.

O našich produktoch vždy diskutujeme s našimi zákazníkmi, aby sme dosiahli inovatívne a efektívne riešenia.

Na základe dopytu po našich výrobkoch sa stávame čoraz globálnejšou spoločnosťou na medzinárodnej úrovni, ktorá je zákazníkom dostupná lokálne.

GEZE – Top zamestnávateľ roka 2020

GEZE – Top zamestnávateľ roka 2020

Ako rodinný podnik s takmer 160-ročnou históriou prikladáme mimoriadny význam dlhodobým vzťahom. Preto sú nám veľmi blízke aspekty ako interné školenie a ďalšie vzdelávanie.

Sme učiaci sa organizmus a najprv využívame svoj vlastný rozvojový potenciál. Vždy, keď je to možné, sa snažíme obsadzovať odborné a riadiace pozície z našich interných kruhov.

Ako rodinný podnik preto zostávame nezávislí a dostatočne flexibilní, aby sme dokázali identifikovať a uspokojiť meniace sa potreby našich zákazníkov.

Aby sme našim medzinárodným zákazníkom mohli čo najrýchlejšie dodávať najmodernejšie výrobky a služby, vyrábame na rôznych miestach vrátane Číny, Srbska, Španielska a Nemecka.

Vždy však dodržiavame rovnaké vysoké štandardy kvality na celom svete. Zároveň máme jasný záväzok voči Nemecku, ktoré bude aj v budúcnosti naším najdôležitejším miestom výroby.

Našim zákazníkom ponúkame odborné poradenstvo v každom odvetví a veríme, že je nesmierne dôležité zákazníkom poskytovať objektívne poradenstvo, nakoľko sme rovnocenní partneri.

Naši odborníci rozumejú špecifickým požiadavkám našich zákazníkov, či už ide o zdravotníctvo alebo školstvo, a vedia im poskytnúť poradenstvo, ako aj praktickú podporu.

Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom ponúknuť optimálne poradenstvo a projekty riešiť efektívne a cieľavedome. Naše vynikajúce interné siete a pobočky po celom svete zabezpečujú, že môžeme poskytovať rovnaké služby na celom svete.

Našich zákazníkov sprevádzame počas celého životného cyklu výrobku. Už od prvej plánovacej diskusie poskytujeme našim zákazníkom komplexné poradenstvo a pozorne počúvame ich názory. Ponúkame objektívne poradenstvo a dodávame dverovú, okennú a bezpečnostnú techniku z jedného zdroja. Naše riešenia dokážeme prispôsobiť zadaným požiadavkám a potrebám.

Zastrešujeme montáž výrobkov a v prípade potreby môžeme prevziať aj odborné plánovanie. Napríklad pre bezbariérové riešenia. Okrem toho poskytujeme komplexné popredajné služby, školenia a rýchlu pomoc.

Môžeme pre vás vykonávať aj pravidelnú údržbu alebo zákonné ročné kontroly. Aj v tomto prípade radi podporujeme produkty tretích strán.

Čo nás odlišuje

Kvalita GEZE

Od našich výrobkov očakávame neustálu optimalizáciu kvality, a tak prirodzene spĺňame požiadavky na riadenie kvality podľa normy DIN ISO 9001.

Čo je pre nás dôležité

Zameriavame sa na udržateľnosť

Udržateľnosť je kľúčovou oblasťou budúcnosti a je jednou z našich hlavných firemných zásad. Udržateľnosť charakterizuje naše každodenné činnosti vo všetkých oblastiach, či už v súvislosti s našimi výrobnými procesmi alebo s našimi výrobkami. Toto povedomie sa odráža aj v našom dlhoročnom členstve v DGNB (Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľnú výstavbu).

Website Sustainability Infografic

Spoločnosť GEZE je od svojich začiatkov symbolom dlhej životnosti. Ako rodinný podnik sa zameriavame na vytváranie udržateľných výnosov, a nie na maximalizáciu zisku v krátkodobom horizonte, a preto sú všetky naše interné výrobné procesy zamerané na koncepciu udržateľnosti.

 • Výskum a vývoj: ekologicky účinné procesy a koncepcie vo výskume a vývoji
 • Obstarávanie a nákup: dôsledné dodržiavanie ekologických zásad pri obstarávaní a nákup
 • Výroba a logistika: princípy výroby a logistiky sú energetická účinnosť, ochrana zdrojov a šetrnosť k životnému prostrediu
 • Recyklácia/likvidácia odpadu: minimalizácia odpadu a dosiahnutie čo najvyššej miery zhodnocovania v súlade so stratégiou „zabrániť vzniku – recyklovať – zlikvidovať" v sektore recyklácie/likvidácie
 • Správa zariadení: zníženie spotreby energie a minimálny vplyv na životné prostredie ako cieľ správy zariadení
 • Systém riadenia kvality: certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001: GEZE GmbH (PDF | 313 KB)GEZE Service GmbH (PDF | 266 KB)
 • Systém energetického manažmentu: certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 50001 (PDF | 272 KB)
 • Systém environmentálneho manažmentu: certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 14001 (PDF | 272 KB)
 • GEZE servis: udržateľné inovatívne koncepty služieb v spoločnosti GEZE
 • Zamestnanci spoločnosti GEZE: angažovaná implementácia koncepcie udržateľnosti zamestnancami spoločnosti GEZE
 • Firemná reštaurácia: cateringová spoločnosť s ekologickým certifikátom

Trvalá udržateľnosť našich výrobkov sa prejavuje už v ich dlhej životnosti. Vďaka veľkému podielu kovových surovín sú naše výrobky ideálne na recykláciu – a teda sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu. Sú tiež cenným príspevkom k energeticky úspornej výstavbe. Napríklad automatické dverové systémy znižujú straty teplého alebo studeného vzduchu cez dverný otvor a eliminujú potrebu energeticky náročných klimatizačných systémov.

Mnohé z našich výrobkov spĺňajú kritériá udržateľnosti najdôležitejších medzinárodných systémov hodnotenia zelených budov (kritériá Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu [DGNB] a LEED). Tieto informácie pre naše výrobky dobrovoľne zverejňujeme prostredníctvom environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD). Napríklad naše systémy zatváračov dverí TS 4000 a 5000, pohony dverí ECdrive a Powerturn, ako aj produkty ako otvárač svetlíkov OL 90 N a náš systém otočných dverí TSA 325 NT spĺňajú prísne požiadavky.

Naše výrobky nájdete v online databázach v nástroji DGNB Navigator a na stránke greenbuildingproducts.eu spolu s príslušnými certifikátmi. Certifikáty potvrdzujú počet bodov, ktorými môže výrobok spoločnosti GEZE prispieť k úspešnej certifikácii budovy podľa DGNB alebo LEED, čím podporujú našich zákazníkov v úspešnom procese certifikácie zelených budov.

VIAC O KONCEPTE ZELENÝCH BUDOV NÁJDETE NA NAŠEJ GLOBÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE

GEZE je aktívnym členom Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu (DGNB).

GEZE je aktívnym členom Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu (DGNB).

Ako aktívny člen Inštitútu pre výstavbu a životné prostredie (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) a Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu (DGNB) sme vždy podporovali udržateľnú výstavbu. Členstvo v DGNB je pre spoločnosť, ktorá zakotvila trvalo udržateľné opatrenia ako firemnú smernicu a ktorej výrobky aktívne prispievajú k energeticky efektívnej výstavbe, samozrejmosťou.

Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľnú výstavbu chápe udržateľnosť ako povinnosť celej spoločnosti prevziať zodpovednosť za súčasné problémy, ako sú klimatické zmeny a nedostatok zdrojov. Udržateľná výstavba k tomu môže významne prispieť. Podľa Spolkového ministerstva životného prostredia približne jedna tretina spotreby zdrojov v Nemecku pripadá na budovy.

PREJDITE NA DGNB

VIAC O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOV NÁJDETE NA NAŠEJ GLOBÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE