Impressum

GEZE Slovensko s.r.o.

962 12 Detva
Jesenského 1217/1
Detva

TEL +421-455-325-249
E-MAIL geze.sk@geze.com
WEB www.geze.sk

IČ DPH Spoločenstva EÚ SK2022242541
Registrový súd Okresný súd číslo 36 667 714 

GEZE Service GmbH

GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg, Nemecko


Manažment

Katrin Höfer
Tomislav Jagar

Telefón: +49-7152-9233-0
Fax: +49-7152-9233-60

E-mail: service-info.de@geze.com

IČ DPH: DE 812248705
Registrový súd Okresný súd Stuttgart HRB 252569

Právne informácie

Zodpovednosť

Spoločnosť GEZE preberá plnú zodpovednosť za náhradu škody v súlade so zákonnými ustanoveniami v prípade porušenia povinnosti zo strany spoločnosti GEZE na základe úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Ak k porušeniu povinnosti zo strany spoločnosti GEZE dôjde v dôsledku jednoduchej nedbanlivosti a ak bola porušená podstatná zmluvná povinnosť, zodpovednosť za náhradu škody je obmedzená na predvídateľné škody, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v podobných prípadoch. Podstatné zmluvné povinnosti zahŕňajú príslušné hlavné zmluvné povinnosti, ako aj ďalšie (vedľajšie) zmluvné povinnosti, ktoré v prípade porušenia povinnosti môžu ohroziť dosiahnutie účelu zmluvy. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť je vylúčená. Napriek tomu zostáva plná zodpovednosť spoločnosti GEZE podľa ustanovení zákona o zodpovednosti za výrobok nedotknutá. Nedotknutá ostáva aj zodpovednosť za ujmu na živote, tele a zdraví. Okrem toho zostáva úplná zodpovednosť spoločnosti GEZE v plnom rozsahu zachovaná v prípade predstierania záruk alebo úmyselného podvodu zo strany spoločnosti GEZE.

Nemôžeme zaručiť, že informácie, ktoré poskytujeme na našej webovej stránke spoločnosti GEZE, sú správne, úplné alebo aktuálne. Používanie týchto informácií a údajov je na vlastné riziko našich zákazníkov a používateľov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našim zákazníkom a používateľom v dôsledku používania týchto informácií a údajov.

Ďalšie oznámenia

GEZE je zákonom chránená ochranná známka a nie je dovolené ju upravovať alebo odstraňovať.
Rozloženie a obsah stiahnutých súborov sa nesmie upravovať.

Všetky použité obrázky/fotografie musia byť zverejnené s použitím nasledujúceho označenia: ©GEZE GmbH.

Logo spoločnosti GEZE sa môže zobrazovať len v súlade s pravidlami firemnej identity.

Ochrana údajov

Úplné informácie o ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti GEZE nájdete tu

Získajte viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti GEZE.