OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti GEZE GmbH, posledná aktualizácia marec 2020

Ďakujeme vám za návštevu webových stránok spoločnosti GEZE (ďalej ako „webové stránky“ alebo „stránky“), ako aj za váš záujem o spoločnosť GEZE GmbH a jej výrobky. Účelom služieb, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok ponúkané, je zaistiť, aby pre vás boli poskytované informácie a obsah o spoločnosti GEZE zaujímavé, na základe čoho musíme v určitom rozsahu získavať a používať vaše údaje, aby sme mohli optimalizovať naše ponuky a zaisťovať plnenie vyššie uvedeného cieľa.