Srdcová záležitosť: Spoločnosť GEZE venuje 100 000 eur na núdzovú pomoc UNICEF

Udržateľná sociálna angažovanosť má v spoločnosti GEZE dlhoročnú tradíciu – aj a najmä na Vianoce. V tomto roku rodinná firma so sídlo v meste Leonberg pri Stuttgarte daruje 100 000 eur na núdzovú pomoc UNICEF. Takto budú peniaze prínosom pre deti na celom svete.

Deti v centre tohtoročného darcovstva

131123_Weihnachten_Malwettbewerb_Elisabeth Bejzel.jpg

Sociálna angažovanosť na Vianoce pod heslom „Miesto darov prispievame na dobročinné účely“ má v spoločnosti GEZE dlhú tradíciu. © GEZE GmbH

„Žijeme v ťažkých časoch vzhľadom na mnohé krízové miesta na svete. Mnohí ľudia denne trpia následkami vojny, prírodných katastrof alebo hladu. Je ťažké rozhodnúť, ako najlepšie pomôcť“, hovorí Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance spoločnosti GEZE. Najmä na Vianoce, v čase rozjímania, rodiny a medziľudskej súdržnosti, sa spoločnosť GEZE chce zamerať na tých najmenších: „Deti na celom svete by mali mať možnosť vyrastať v mieri a slobode a žiť plnohodnotný život bez strachu. Našou srdcovou záležitosťou je pomoc tým, ktorí si nedokážu pomôcť“, hovorí Alber.

Deti na celom svete by mali mať možnosť vyrastať v mieri a slobode a žiť plnohodnotný život bez strachu. Našou srdcovou záležitosťou je pomoc tým, ktorí si nedokážu pomôcť.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance spoločnosti GEZE

Rýchla a komplexná humanitárna pomoc

UNICEF 2023

Spoločnosť GEZE venuje na Vianoce 100 000 eur na núdzovú pomoc UNICEF pre deti v núdzi. © UNICEF/UNI418632/Bidel

Keďže na celom svete sú milióny detí, ktoré potrebujú pomoc, spoločnosť GEZE sa tento rok rozhodla venovať vianočný dar pod heslom „Miesto darov prispievame na dobročinné účely“. Spoločnosť sa na oplátku vzdáva vianočných darčekov pre zákazníkov. „Aby sme zabezpečili, že sa náš dar dostane presne tam, kde je najnaliehavejšie potrebný, a to nekomplikovaným a jednoduchým spôsobom, peniaze idú na núdzovú pomoc UNICEF. Tá poskytuje rýchlu a komplexnú humanitárnu pomoc v oblastiach postihnutých akútnymi krízami a katastrofami po celom svete“, hovorí Sandra Alber. „Týmto spôsobom môže humanitárna organizácia sama disponovať peniazmi a použiť ich na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.“

UNICEF 2023

Núdzová pomoc organizácie UNICEF poskytuje rýchlu a komplexnú humanitárnu pomoc v oblastiach postihnutých akútnymi krízami a katastrofami po celom svete. © UNICEF/UNI437348/Hazori

UNICEF môže za tieto peniaze dosiahnuť skutočne veľa. Napríklad za 100 000 eur môže humanitárna organizácia poskytnúť viac ako 1 800 hygienických súprav s tabletami na čistenie vody a hygienickými potrebami na ochranu pred chorobami, dodať pre viac ako 2 000 ťažko podvyživených detí vysoko účinnú arašidovú pastu na šesť týždňov alebo zaobstarať učebné pomôcky a hračky, ktoré umožnia 8 000 deťom prístup k vzdelávaniu a hrám.

Aby sme zabezpečili, že sa náš dar dostane presne tam, kde je najnaliehavejšie potrebný, a to nekomplikovaným a jednoduchým spôsobom, peniaze idú na núdzovú pomoc UNICEF. Tá poskytuje rýchlu a komplexnú humanitárnu pomoc v oblastiach postihnutých akútnymi krízami a katastrofami po celom svete.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance spoločnosti GEZE