Získaj reproduktor Sonos One

Pripojte, poklepte a pocúvajte – inteligentný reproduktor Sonos One sa používa rovnako jednoducho ako naše zatvárace dverí!

Vychutnajte si vlastné zvuky: Sonos One je výkonný a inteligentný reproduktor v kompaktnom dizajne, ktorý spája cistý zvuk a basy prostredníctvom hlasového ovládania.

K dispozícii na nákup u distribútora GEZE

geraete_vertriebsaktion.png

Pri kúpy 25 ks zatváračov dverí GEZE za dostanete inteligentný reproduktor Sonos One ovládaný hlasom za 1 EUR!

Akcia platí pre nasledujúce zatvárace dverí:

TRVANIE AKCIE: 06.11-15.12.2023

* Zmeny vyhradené. Do vypredania zásob. Len v kombinácii s kolajnicou. K dispozícii na nákup u distribútora GEZE

Získaj reproduktor Sonos One

Ovládané hlasom Inteligentný reproduktor Sonos One

geraete_vertriebsaktion2.png

ID 207875

  • Výkonný a inteligentný reproduktor so vstavaným hlasovým ovládaním

  • Podporuje Amazon Alexa, Google Assistant a Apple AirPlay 2

  • Cistý zvuk a silné basy

  • Možnost pripojit viacero reproduktorov Sonos a získat stereo efekt

  • Personalizácia cez aplikáciu Sonos

  • Podpora Wi-Fi a odolnost pro vlhkos

Nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

PRAVIDLÁ PROPAGÁCIE "GEZE TS 5000 - HUDBA PRE VAŠE UŠI" (alej len "predpisy")

1. Organizátor - organizátorom akcie je GEZE Slovensko s.r.o. so sídlom  v Bratislave , Panenská 6 ( Bratislava 811 03) ďalej len „GEZE“.

2. Propagácia - propagačná kampaň s názvom "GEZE TS 5000 - HUDBA PRE UŠI" realizovaná spoločnosťou GEZE, ktorej cieľom je odmeniť nákup produktov vo forme lištových zatváračov dverí z rady TS 5000 na Slovensku.

3. Účastníci akcie – podnikatelia (v zmysle § 43 ods. 1 Občianskeho zákonníka), distribútori produktov uvedených v bode 2. vyššie.

4. Výluky z účasti na Akcii - zamestnanci GEZE, spotrebitelia.

5. Ponuka pre účastníkov akcie – Akčný produkt pre účastníkov akcie je reproduktor Sonos One Smart Speaker v cene 1 EUR za balenie 25 kusov akýchkoľvek zatváračov dverí TS 5000 (spolu s lištami), uvedených v bode 2 vyššie. Limit Akciových produktov na Zákazníka je maximálne 10 ks GEZE poskytuje Akciový produkt len ​​v rámci tejto akcie. Maloobchodný predaj Produktu a komerčné použitie nie sú povolené. Akciový produkt je ponúkaný bez záruky alebo záruky. Neposkytujeme vrátenie ani výmenu Produktu. Produkt nebude predaný v prípade zneužitia akýchkoľvek práv alebo nesplnenia akýchkoľvek povinností zo strany Účastníkov v súvislosti s akciou. Akciové produkty budú predané účastníkom akcie v poradí, v akom spĺňajú kritériá stanovené organizátorom v týchto pravidlách.

6. Trvanie propagácie – 6. novembra 2023 – 15. decembra 2023 alebo do vypredania zásob akčných produktov. O oprávnenosti na akciu rozhoduje dátum zadania objednávky. GEZE si vyhradzuje právo jednostranne skrátiť dobu trvania akcie alebo zmeniť jej podmienky.

7. Pravidlá akcie – Účasť na akcii je dobrovoľná. Účastníci akcie, ktorí si v priebehu jej trvania zakúpia 25 kusov koľajnicových dverových samozatváračov TS 5000 (kompletne s lištami) uvedených v bode 2 vyššie s poznámkou „HUDBA PRE UŠI“, vyjadria ochotu zúčastniť sa akcie a splnia podmienky nákupom Akčného produktu za 1 EUR, dostane na faktúre údaj „PROPAGÁCIA GEZE TS 5000 – HUDBA PRE UŠI“ v hodnote 1 EUR netto/kus. Viacnásobné objednávky znamenajú právo na ďalší Akčný produkt v súlade s ustanoveniami v bode 5.

8. Zodpovednosť organizátora - Zodpovednosť spoločnosti GEZE v rámci Akcie v žiadnom prípade nepresiahne hodnotu Akčného produktu uvedenú v týchto Pravidlách. Organizátor si vyhradzuje právo odstúpiť od akcie bez udania dôvodu. Účastníci akcie majú právo podávať sťažnosti, ktoré budú akceptované iba e-mailom na adresu: geze.sk@geze.com, za predpokladu, že v predmete bude označené "GEZE Rail Door Closer - HUDBA PRE UŠI". správu a pošlite do 15. decembra 2023. Lehota na posúdenie reklamácie nepresiahne 31. decembra 2023.

9. Iné ustanovenia - Žiadosť o účasť v propagačnej akcii predstavuje súhlas s týmito pravidlami. Pravidlá pre realizáciu Akcie podliehajú poľskému právu.

10. Informačná doložka GDPR - Správcom osobných údajov Účastníkov akcie je Organizátor. Kontakt so správcom je možný prostredníctvom e-mailovej adresy: geze.sk@geze.com

Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie akcie a uchovávané po dobu trvania akcie a jeden mesiac od jej ukončenia, pričom nie je dotknutá platnosť spracúvania osobných údajov na iné účely vyplývajúce z iného oprávneného právneho záujmu Správcu.

Každý má právo na:

1) požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania,

2) namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,

3) podať sťažnosť dozornému orgánu

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie ich poskytnutia vám môže zabrániť v účasti na akcii.