Nová výstavba, projekty modernizácie a každodenná prevádzka: nová webová stránka GEZE poskytuje podporu počas celého životného cyklu budovy

Prehľadná štruktúra, rýchle a jednoduché používanie – nová miestna webová stránka spoločnosti GEZE posúva digitálnu komunikáciu s klientmi a potenciálnymi zákazníkmi na novú úroveň. Spoločnosť GEZE sa zaviazala používať inovatívnu a modernú dverovú, okennú a bezpečnostnú techniku na vytváranie budov, ktoré sú mimoriadne vhodné na bývanie. Nová webová stránka spoločnosti GEZE umožňuje ešte rýchlejší a jednoduchší prístup k produktom a službám spoločnosti.

Informácie a pracovné postupy zobrazené v digitálnom formáte

Plánovanie a prevádzka moderných budov sa stávajú čoraz komplexnejšími: Automatizácia a digitalizácia mnohých komponentov budov spolu s novými pravidlami a právnymi predpismi znamenajú, že všetci odborníci zapojení do životného cyklu budovy čelia rastúcemu tlaku v dôsledku komplexnosti procesov. Nová webová stránka spoločnosti GEZE Fínsko pomáha klientom optimalizovať procesy plánovania a obstarávania. Používatelia ju môžu ľahko začleniť do svojich pracovných procesov a používať ju ako pracovný nástroj.

Riešenia a know-how pre každú cieľovú skupinu

Na webovej stránke sa dá ľahko orientovať a používatelia sa na nej rýchlo a intuitívne dostanú k tej časti životného cyklu budovy, ktorú hľadajú. Miestne kontaktné údaje spoločnosti GEZE vo Fínsku sú ľahko dostupné a my sme vždy pripravení posunúť služby na novú úroveň. Bez ohľadu na to, na akom zariadení používatelia navštívia webovú stránku: Informácie o produktoch a produktové dokumenty GEZE sú plne prístupné a stiahnuteľné aj z mobilných zariadení.

Princípom novej webovej stránky GEZE je poskytnúť alianciám, projektantom, zámočníkom a majiteľom budov prístup k informáciám alebo nástrojom, ktoré potrebujú, iba pomocou niekoľkých kliknutí – od obsahu, ktorý je pre nich relevantný, ich delí len jedno kliknutie. Pre projektantov a architektov to znamená napríklad bezplatný prístup k dverovým objektom informačného modelovania budov (BIM) GEZE a k štandardným šablónam pre texty ponúk pre jednotlivé projekty a výrobky, ako aj k nákresom a schémam káblových trás. Používatelia z výrobných/spracovateľských odvetví tu nájdu návody na inštaláciu, montážne výkresy a videá rýchlo a jednoducho. Webová stránka tiež umožňuje používateľom priamy prístup k stiahnutiu potrebnej technickej dokumentácie k produktom GEZE, ako aj k mnohým ďalším online službám spoločnosti GEZE.