GEZE IQ box Safety – ochrana elektricky ovládaných okien s certifikátom TÜV

Systémy prirodzeného vetrania s motorizovanými oknami zabezpečujú zdravú vnútornú klímu a sú aj ekonomicky atraktívnou alternatívou k mechanickým vetracím systémom z hľadiska hygieny vnútorného vzduchu. Elektricky ovládané okná sa dajú ľahko integrovať do automatizácie budovy a uľahčujú scenáre funkčného vetrania. Ako také čoraz viac spadajú pod oblasť používateľov budov. Ochrana týchto okien je preto ďalším faktorom pri plánovaní a navrhovaní. S IQ box Safety uvádza spoločnosť GEZE na trh riešenie testované spoločnosťou TÜV na ochranu uzatváracích hrán elektricky ovládaných okien po triedu ochrany 4.

Vysoké bezpečnostné špecifikácie pre elektricky ovládané okná

Systémy prirodzeného vetrania s motorizovanými oknami zabezpečujú zdravú a hygienickú klímu v interiéri.

Systémy prirodzeného vetrania s motorizovanými oknami zabezpečujú zdravú a hygienickú klímu v interiéri. © Getty Images

Elektricky ovládané okná, ktoré sa otvárajú a zatvárajú pomocou motorizovaného pohonu, môžu významne prispieť k zdravej vnútornej klíme a k zvýšeniu hygieny vnútorného vzduchu v budove. Vzhľadom na ich klasifikáciu v rámci európskej smernice o strojových zariadeniach musia spĺňať prísne bezpečnostné normy. Preto je potrebné včas určiť individuálne špecifikácie pre elektricky ovládané okná v budove. Netýka sa to len technických aspektov: musia byť poskytnuté aj záruky, že riešenie je bezpečné pre všetkých používateľov budovy počas každodennej prevádzky. Platí to najmä pre budovy, ako sú školy, škôlky a nemocnice, ako aj pre budovy, ktoré sú otvorené pre verejnosť, napríklad priestory, kde sa konajú stretnutia či obchodné priestory. Tu je vo zvýšenej miere potrebné dbať na to, aby nesprávne používanie okien alebo neopatrnosť nemali za následok zranenie. Spoločnosť GEZE, špecialista na dvere, okná a bezpečnosť, ponúka so svojím produktom IQ box Safety bezpečné riešenie pre všetky požiadavky kladené na elektricky ovládané okná. Výrobca podporuje architektov, projektantov a správcov budov analýzou dopytu v oblasti automatizovaného prirodzeného vetrania a poskytuje poradenstvo na mieru.

IQ box Safety, a TÜV-tested solution for closing edge protection of power-operated windows up to protection class 4.

GEZE IQ box Safety: TÜV-tested safety for power-operated windows © GEZE GmbH

GEZE IQ box Safety: Bezpečnosť elektricky ovládaných okien testovaná spoločnosťou TÜV

IQ box Safety je vhodný na ochranu uzatváracích hrán na automatizovaných elektricky ovládaných oknách v spojení so všetkými pohonmi 24 V GEZE IQ windowdrive. IQ box Safety umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie rôznych bezpečnostných hrán a bezkontaktných snímačov. Ku každému oknu je možné pomocou IQ box Safety pripojiť až štyri pohony okien a dva uzamykacie pohony. Je vhodný na použitie v oblasti prirodzeného vetrania a odvodu dymu (systém odvodu dymu a tepla a SHEV) a v spojení s GEZE IQ box KNX . Modul GEZE IQ box Safety je testovaný spoločnosťou TÜV a spĺňa normy EN ISO 13849-1 a 2. Spĺňa tak najprísnejšie požiadavky na ochranu elektricky ovládaných okien v súlade s hodnotením rizík podľa smernice o strojových zariadeniach.

Viac informácií o produkte GEZE IQ box Safety nájdete na globálnej webovej stránke