Dverová technika spoločnosti GEZE opäť získala ocenenie v súťaži Architects’ Darling

Aj tento rok sa do hlasovania v súťaži Architects’ Darlings zapojilo približne 1900 architektov. Dverová technika spoločnosti GEZE získala bronzové ocenenie. Tradičnej spoločnosti sa tým opakovane podarilo zabodovať v súťaži.

Ocenenie v súťaži Architects’ Darling je pre nás mimoriadne cenné, pretože nerozhoduje porota z oblasti dizajnu, ale hlasuje množstvo ľudí z praxe. Pre spoločnosť GEZE je to vynikajúca spätná väzba, že skutočne reagujeme na potreby trhu a poskytujeme pridanú hodnotu – od projektovania až po realizáciu stavby.

Marco Zaoral, Team Lead Internal Building Project Consulting v spoločnosti GEZE

Spoločnosť GEZE podporuje architektov a projektantov počas celého cyklu výstavby objektu

V závislosti od situácie pri montáži musia dnes dvere spĺňať širokú škálu špecifikácií z hľadiska protipožiarnej ochrany, ochrany proti vlámaniu, tepelnej a zvukovej izolácie, ako aj bezbariérovosti. K tomu sa pridávajú rýchlo rastúce náklady na energiu a výrazne zvýšené požiadavky na energetickú efektívnosť budov. Z toho vyplývajú veľmi komplexné profily požiadaviek na jednotlivé dvere, ako aj na management všetkých dverí v budove. Spoločnosť GEZE preto ponúka architektom, projektantom a spracovateľom individuálne poradenstvo vo všetkých fázach projektu - pri plánovaní, inštalácii a uvádzaní do prevádzky komplexných dverových systémov. Patria sem praktické nástroje na plánovanie a riadenie, ako sú bezplatné objekty BIM, textové moduly pre verejné súťaže alebo inštalačné návody a kontrolné zoznamy.