Bezbariérové a hygienické elektrické zámky s GC 307+

Na klinikách je nevyhnutné, aby bolo možné vstupovať do priestorov a otvárať dvere „bez bariér“ a aby aktivačné zariadenia boli čo najhygienickejšie. GC 307+ otvára automatické dvere bez akéhokoľvek kontaktu. Stačí ľahký pohyb ruky pred tlačidlom. V obzvlášť časovo kritických situáciách sú napríklad dvere otvorené už skôr, než k nim lekár príde. Krídlové dvere sa dajú otvoriť aj krátkym dotykom krídla dverí vďaka riešeniu „Push & Go“.

Radarové detektory a lakťové spínače od spoločnosti GEZE

Pohodlné otváranie dverí pomocou bezdotykového spínača v dosahu ruky

S modelom GC 307+ ponúka spoločnosť GEZE radarový senzor na efektívnu a hygienickú aktiváciu automatických dverí. © GEZE GmbH

Ovládanie sa aktivuje pomocou lakťových spínačov GEZE. Tieto tlačidlá možno aktivovať aj lakťom, aby sa dvere otvorili skôr. Hygienické tlačidlá s antibakteriálnym medeným povrchom zabraňujú šíreniu baktérií po celej klinike. Radarový detektor pohybu GC 307+ je bezkontaktný spínač na aktiváciu automatických dverí. Dvere sa dajú otvoriť bez potreby fyzického dotyku, nakoľko detektor rozpozná osoby a predmety v oblasti 10 – 60 cm, pričom sú jeho snímacie rozsahy nastaviteľné, aby sa dali prispôsobiť prostrediu a používateľovi.

Viac informácií o modeli GC 307+ nájdete na našej globálnej webovej stránke